HemusConsult_Admin15

About HemusConsult_Admin15

This author has not yet filled in any details.
So far has created 6 blog entries.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

февруари 17th, 2017|

6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

юли 8th, 2016|

Подмярка 4.4 „Непроизводствени инвестиции“, Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

май 13th, 2016|

Предстои приемът на проекти по мярка „Млад фермер“ през юни

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 г. се очаква да бъде открита през месец юни. Индикативният бюджет е 35 000 000 евро, а финансирането е 100%. Позната от миналия програмен период като мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, тази мярка има за цел да […]

април 24th, 2015|

Очаква се приемът на проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОПИК да започне през май 2015г.

Към момента тече обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП като предложения и коментари по проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях ще се приемат в срок до 17.30 ч. на 20.04.2015 (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg. Методологическите насоки […]

април 16th, 2015|

Започва приемът на проекти по подмярка 4.1 – Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020)

Проектните предложенията по подмярка 4.1 – Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) за закупуване на земеделска техника ще се приемат до 18 май 2015 година, а заявления за подпомагане на инвестиции, различни от земеделската техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, документи […]

април 16th, 2015|