Здравейте и добре дошли при „Хемус Консулт“ ЕООД

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

покупко-продажба
на недвижими имоти

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ
ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ

УСЛУГИ ЗА ДОМА
И ВИЛАТА

hemusconsult „Хемус Консулт“ е консултантска компания, специализирана в изготвяне на експертни пазарни оценки, подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от национални, европейски и други фондове и посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти. Дружеството е наследник на “Консултантска къща Хемус”, създадена през 1992г.
Фирмата е вписана в:
Регистъра на независимите оценители.

Водещи експерти във фирмата са:

Цанко Найденов Спасовски

независим оценител на:

  • машини и съоръжения
  • цели предприятия
  • недвижими имоти
  • земеделски земи
  • Цанко Спасовски е сред малкото български оценители, получили правото да използват в своята дейност престижната европейска квалификация REV - Recognised European Valuer (Признат европейски оценител).

инж. Пенка Ангелова Василева

независим оценител на:

  • недвижими имоти
  • земеделски земи

Оценителите са вписани като вещи лица към Ловешки Окръжен съд и работят към Съдебно изпълнителна служба при ТРС, като идентифицират процесните имоти по действащата кадастрална карта и на място, и определят пазарната им цена.
Оценителите- инж. Пенка Ангелова Василева и Цанко Найденов Спасовски са членове на Камарата на независимите оценители в България и са вписани в регистъра на независимите оценители.
Екипът на фирмата участва в разработването на проекти по Програмата за развитие на селските райони, ОП ”Регионално развитие”, ОП ”Конкурентноспособност”, ОП „Развитие на човешките ресурси”.