Предстоящи приеми по мерки 4.1 и 4.2 през месец април–май 2021 г.

Информацията по предстоящите приеми към момента е много малко, но според публикациите в интернет, се открояват няколко новости: Въвежда се изискване към кандидатите за 36 месеца история преди подаване на проектното предложение. Промяната ще допринесе за финансова стабилност на проектите, както и устойчивост и дълготрайност на реализираните чрез тях инвестиции. Прочетете повече…