64 Listings
гр. Троян
Продажба
Продава!!! Къща в град Троян
Застроена площ: 96
гр. Троян
Наем
Офис помещение в град Троян
Застроена площ: 63
гр. Троян
Продажба
Етаж от къща в град Троян
Застроена площ: 107
с. Белиш
Продажба
Поземлен имот, находящ се в село Белиш, община Троян
с.Терзийско
Продажба
Продава!!! Земеделска земя, находяща се в с. Трезийско, община Троян
с.Терзийско
Продажба
Продава!!! поземлен имот, находящ се в село Терзийско, община Троян
с. Калейца
Продажба
Продава!!! Къща в село Калейца, община Троян.
Застроена площ: 50
с. Голяма Желязна
Земеделска земя в село Голяма Желязна
гр. Троян
Продажба
Продава!!! Жилищна сграда в град Троян
Застроена площ: 128
с.Терзийско
Продажба
Продава!!! Парцел в село Терзийско, община Троян
с. Чифлик
Продажба
Продава!!! Земеделска земя в село Чифлик, община Троян.
гр. Троян
Продажба
Продава!!! Помещение за търговски цели в град Троян.
Застроена площ: 75
гр. Троян
Продажба
Продава!!! Бизнес имот, работеща мелница, в гр, Троян
Застроена площ: 500
с. Горно Трапе
Продажба
Продава!!! Урбанизиран поземлен имот в с. Горно Трапе, община Троян
с. Горно Трапе
Продажба
Продава!!! Къща в село Горно Трапе, община Троян
Застроена площ: 350
с. Скандалото
Продажба
Урбанизиран поземлен имот в село Скандалото, община Априлци
Copyright © 2022 Хемус Консулт