Европроекти

Подготовка и управление на проекти финансирани от национални и еропейски фондове 

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ

Фирмата е сертифицирана за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други 

недвижими имоти

“Хемус Консулт“ предоставя на своите клиенти консултации и посредничество при търговия с недвижими имоти”.

logo-hemus k
„Хемус Консулт“ е консултантска компания, специализирана в изготвяне на експертни пазарни оценки, подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от национални, европейски и други фондове и посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти. Дружеството е наследник на “Консултантска къща Хемус”, създадена през 1992г.

Свържете се с нас