Европроекти

ЕВРОПРОЕКТИ

Имаме едни от най-добрите експерти в България

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ОПИК) 2014-2020

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020

Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020

ХОРИЗОНТ 2020

Европейско финансиране

Най-съществената част при кандидатстването за Европейско финансиране е изготвянето на проектното предложение и бизнес плана. Обикновено тази част се поема от фирма консултант, тъй като има много уловки, на които неопитният кандидат може да сгреши и проектът да не бъде класиран за финансиране. Ние ще опишем процеса, но Ви съветваме да опишете идеята си и да се обър

нете към опитен консултант, за да може да я реализирате успешно. Като допълнение ще кажем, че хонорарът на консултанта е допустим разход по повече програми и ще Ви бъде възстановен на по-късен етап.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕДИН УСПЕШЕН ПРОЕКТ

  • Стратегия с ясни цели – устойчиви ползи за целевите групи
  • Планиране с добро описание на дейностите
  • Добро замисляне от гледна точка на времеви резерв
  • Да се засягат Общите Цели (дефинирани от финансиращата страна) – значимостта на проекта за обществото в дългосрочен план ; приносът за постигане на целите от програмата на проекта.
  • Да се спомага постигането на целите на бенефициентите
  • Да се осъществи проверимо въздействие
  • Устойчивост на проекта – осигуряване на полза за бенефициента след безвъзмездното финансиране.

0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *