„Хемус Консулт“ ЕООД е консултантска компания, специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от национални, европейски и други фондове.

„Хемус Консулт” ЕООД разработва и управлява проекти по следните програми, финансирани от ЕС: