Ref. № 0440 Продава!!! Поземлени имоти- 8 броя, земеделска земя , в гр. Априлци, кв. Острец
Тел: 0877 733 504

Продава!!! Поземлени имоти- 8 броя, земеделска земя , в гр. Априлци, кв. Острец.

  1. Кадастрален номер 52218.898.61, Овощна градина, категория 6, площ 2166 кв. мвтра, цена 14100 лева
  2. Кадастрален номер 52218.789.2, Овощна градина, категория 6, площ 5779 кв.м., цена 37600 лева
  3. Кадастрален номер 52218.746.6, Ливада, категория 9, площ 618 кв.м, цена 4100 лева
  4. Кадастрален номер 52218.780.15, Ливада, категория 6, площ 2931 кв.м, цена 19100 лева.
  5. Кадастрален номер 52218.622.42, Ливада, категория 4, площ 600 кв.м, цена 4000 лева
  6. Кадастрален номер 52218.742.52, Ливада, категория 6, площ 604 кв.м, цена 4000 лева
  7. Кадастрален номер 52218.746.44, Ливада, категория 7, площ 843 кв.м, цена 5500 лева
  8. Кадастрален номер 52218.862.108, Ливада, категория 7, площ 119 кв.м. цена 800 лева

Продавача и куповача дължат комисионна на брокера по договаряне!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Карта

Подобни имоти

гр. Троян
Продажба
Продава!!! Поземлен имот- земеделска земя, в град Троян.
гр. Троян
Продажба
Продава!!! Поземлен имот- нива, на главен път Троян- Ловеч
гр. Априлци
Продажба
Продава!!! Поземлен имот, земеделска земя
гр. Троян
Продажба
Продава!!! Урбанизиран поземлен имот в гр. Троян.
с. Балабанско
Продажба
Продава!!! Поземлен имот ( земеделска земя, ливада) в с. Балабанско
Copyright © 2022 Хемус Консулт