Ref. № 0475 Продава!!! Земеделска земя, в село Дебнево, община Троян
Тел: 0877 733 504
13 900 лв
Площ на парцела:
23977
Scan_page-0001

Продава!!! Земеделски земи, бивши сливови градини с идентификатори: 20300.153.44; 20300.153.48; 20300.153.46; 20300.153.49; 20300.153.51; 20300.153.17; 20300.153.50 находящи се в село Дебнево, местност ШАМАНСКО ГЮНЕ , Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория на земята при неполивни условия: 8 и поземлен имот с идентификатор 20300.3.8, находящ се в село Дебнево, местност ГЮНЕТО , Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия: 8
ИМОТИТЕ СЕ ПРОДАВАТ ЗАЕДНО!!!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Продажна цена: 13 900 лв
Площ на парцела: 23977

Карта

Подобни имоти

гр. Троян
Продажба
Продава!!! Къща в град Троян
Застроена площ: 96
гр. Троян
Наем
Офис помещение в град Троян
Застроена площ: 63
гр. Троян
Продажба
Етаж от къща в град Троян
Застроена площ: 107
с. Белиш
Продажба
Поземлен имот, находящ се в село Белиш, община Троян
с.Терзийско
Продажба
Продава!!! Земеделска земя, находяща се в с. Трезийско, община Троян
Разглеждания:
43

Категории

Copyright © 2022 Хемус Консулт