Ref : N 0414 Продава!!! Парцел в село Горно Трапе, община Троян

село Горно Трапе

Продава!!! Парцел в село Горно Трапе, община Троян. Площ 2615 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 метра), Имота граничи с асфалтов път!

Showing 3 results