Ref : N 0406 Продава!!! Поземлен, урбанизиран имот в село Шипково, община Троян

село Шипково
0670 6 30 270670 6 30 27
0877 733 5040877 733 504
200 000 евро

Продава!!! Поземлен, урбанизиран имот в село Шипково, община Троян с площ от 2824 кв. метра заедно с построените в него двуетажна , еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 201 кв.м. , едноетажна фамилна жилищна сграда със застроена площ 457 кв.м., едноетажна селскостопанска сграда със застроена площ 47 кв.м ., едноетажна селскостопанска сграда със застроена площ от 5 кв.м. Имота се продава с одобрен проект за строеж!

Shipkovo-cam01a-pos0001-rend03pp01a – Копие.jpg 1 месец ago
Shipkovo-cam01a-pos0001-rend03pp01a.jpg 1 месец ago
Shipkovo-cam01a-pos0002-rend02a-pp03a (1) – Копие.jpg 1 месец ago
Shipkovo-cam01a-pos0002-rend02a-pp03a (1).jpg 1 месец ago
Shipkovo-cam01a-pos0003-rend03pp01aa – Копие.jpg 1 месец ago
Shipkovo-cam01a-pos0003-rend03pp01aa.jpg 1 месец ago
20221102_155205.jpg 1 месец ago
20221102_155017.jpg 1 месец ago
20221102_155111.jpg 1 месец ago
20221102_155028.jpg 1 месец ago
20221102_154958.jpg 1 месец ago
20221102_154952.jpg 1 месец ago
20221102_154757.jpg 1 месец ago
20221102_154745.jpg 1 месец ago
20221102_154732.jpg 1 месец ago
20221102_154008.jpg 1 месец ago
20221102_154018.jpg 1 месец ago
20221102_154701.jpg 1 месец ago
20221102_154606.jpg 1 месец ago
20221102_154430.jpg 1 месец ago
разглеждате 1 - 20 от 24 резултата