Ref : N 0404 Продава!!! Урбанизирани поземлени имоти в с. Орешак , общ. Троян , обл.Ловеч

Орешак

Продава два урбанизирани, съседни имота в село Орешак, община Троян. Лице към асфалтов път. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 метра). Имотите са с площ 2519 кв.м. и 464 кв. м. Продават се заедно!!!

20221021_151119.jpg 1 месец ago
20221021_151123.jpg 1 месец ago
20221021_153050.jpg 1 месец ago
20221021_152949.jpg 1 месец ago
20221021_151245.jpg 1 месец ago
20221021_152952.jpg 1 месец ago
20221021_153014.jpg 1 месец ago
20221021_153007.jpg 1 месец ago
Showing 8 results