Ref : N 0378 Продава!!! Земеделска земя в гр.Троян

гр.Троян

Продава се поземлен имот в гр.троян, местност Присоето с площ: 1010 кв.м. Трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : Нива, категория на земята 5. В имота има стари овощни дървета, орехови, дъбови  и граничи с борова гора.