Ref : N 0377 Продава!!! Земеделска земя в гр.Троян

гр.Троян

Продава се поземлен имот в гр.Троян , местност Попското с площ: 2300 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята 9.Половината от имота е стари овощни дървета, а останалата част гора от габър , дъб, цер, липи. Равно място .