Ref.N 0351 Продава!!! Къща в с. Дълбок дол

с. Дълбок дол

УПИ 122 кв. м. ведно с построената къща и попадащи върху имота сгради.

20210824_182022.jpg 3 седмици ago
20210824_181640.jpg 3 седмици ago
20210824_181754.jpg 3 седмици ago
20210824_182003.jpg 3 седмици ago
20210824_181706.jpg 3 седмици ago
20210824_181730.jpg 3 седмици ago
20210824_181930.jpg 3 седмици ago
20210824_181555.jpg 3 седмици ago
20210824_181818.jpg 3 седмици ago
20210824_181503.jpg 3 седмици ago
20210824_181433.jpg 3 седмици ago
20210824_181355.jpg 3 седмици ago
Showing 12 results