Ref.N 0344 Продава!!! Поземлен имот в с. Балабанско, община Троян

Троян

УПИ с площ 689 кв. м. в с. Балабанско. Ток, вода, до асфалтов път. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди.

20210804_171511.jpg 11 месеца ago
20210804_171459.jpg 11 месеца ago
20210804_171151.jpg 11 месеца ago
20210804_171003.jpg 11 месеца ago
20210804_170950.jpg 11 месеца ago
20210804_171102.jpg 11 месеца ago
Showing 6 results