Ref.N 0340 Продава!!! Поземлен имот в гр. Априлци

Априлци

Поземлен имот с площ 8 000 кв. м. в гр. Априлци, кв. Видима, местност Попова ливада. Начин на трайно ползване - залесена територия, гора.