Ref.N 0333 Продава!!! Къща в с. Гумощник - 11 000 лв.

с. Гумощник
0670/6 30 270670/6 30 27
11 000 лв.

Поземлен имот с площ от 546 кв.м. заедно с построените в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 32 кв. м. и навес..