Ref.N 0323 Продава!!! Поземлен имот в с.Терзийско, община Троян

с.Терзийско, общ. Троян

Урегулиран поземлен имот в село Терзийско, община Троян с площ 427 кв.м.

АГКК.jpg 3 години ago