Ref.N 0317 Продава!!! УПИ в с.Орешак

Орешак, България

Урегулиран поземлен имот с площ 668 кв.м. в село Орешак, община Троян.

АГКК.jpg 11 месеца ago