Ref.N 0299 Продава!!! Поземлен имот в гр. Троян

Троян, България

Поземлен имот в гр.Троян с площ  1 432 m² и начин на трайно ползване – за бензиностанция, газостанция, метанстанция . Намира се в края на града, по посока Беклемето.