Троян

Дворно място с площ 212 кв.м., застроено с двуетажна масивна жилищна сграда, строена през 1990г., състояща се от сутерен със застроена площ  от 71,75 кв.м., първи етаж  със застроена площ  от 80 кв.м., втори етаж  със застроена площ  от 95,45 кв.м. и тавански етаж със застроена площ  от 39,78 кв.м., с обща разгъната площ от 289,98 кв.м.

Showing 9 results