Голяма Желязна, България

Поземлен имот  в село Голяма Желязна, местност Лъките с площ от 704 кв.м, ведно със застроените в него две едноетажни жилищни сгради и двуетажна селскостопанска постройка.

20181110_144141 640x360.jpg 4 месеца ago
20181110_144153 640x360.jpg 4 месеца ago
20181110_144227 270x480.jpg 4 месеца ago
20181110_144016 640x360.jpg 4 месеца ago
20181110_143946 640x360.jpg 4 месеца ago
20181110_144347 640x360.jpg 4 месеца ago
Showing 6 results