Троян, България

Урегулиран поземлен имот в гр. Троян с площ  5 234 кв.м.