Ref.N 0223 Продава!!! Парцел в с.Патрешко

Патрешко, България

Два граничещи парцела в с.Патрешко, местност „Лозята“ с обща площ 1269 кв.м. Продават се заедно.