Ref.N 0204 Продава!!! Поземлен имот в гр. Троян

Троян, България

Поземлен имот в гр. Троян, местност Дрянското с площ 3100 кв.м. Начин на трайно ползване – Овощна градина.Земеделска територия.

20221004_122055.jpg 2 месеца ago
20221004_122046.jpg 2 месеца ago
20221004_122025.jpg 2 месеца ago
20221004_122018.jpg 2 месеца ago
20221004_122115.jpg 2 месеца ago
20221004_122034.jpg 2 месеца ago
20221004_122040.jpg 2 месеца ago
Showing 7 results