Ref.N 0202 Продава!!! Поземлен имот в с.Горно Трапе

Горно трапе, България

Имота е с площ 604 кв.м. Продава се ведно със застроените в него двуетажна паянтова жилищна срада, едноетажна паянтова жилищна срада и едноетажна паянтова стопанска срада.

DSC07365.JPG 4 години ago
DSC07364.JPG 4 години ago
DSC07362.JPG 4 години ago
DSC07356.JPG 4 години ago
Showing 4 results