Ref.N 0201 Продава!!! Поземлен имот в гр. Троян

Троян, България

Имота е с площ 6 000 кв.м. Намира се в местността Беликов Рът. Начин на трайно ползване: Овощна градина.