Ref.N 0199 Продава!!! Поземлен имот в с. Балабанско

Балабанско, България

Поземлен имот 534 кв.м. Намира се в местността "РАСТАШКО". Начин на трайно ползване: ливада.