Ref.N 0198 Продава!!! Поземлен имот в гр. Троян

Троян, България

Имотът се намира в местността "ЧУКАРАТА". Площ: 1 906 кв.м. Начин на трайно ползване: Овощна градина.