Ref.N 0196 Продава!!! Поземлен имот в с. Орешак

Орешак, България

Имота е с площ от 21 690 кв.м. Начин на трайно ползване : ливада.