Ref.N 0187 Продава!!! Поземлен имот с. Чифлик

Чифлик, България

Урегулиран поземлен имот с площ 2948 кв.м., находящ се в с. Чифлик

парцел.png 4 години ago