Ref.N 0184 Продава!!! Къща махала Габърска

5600 Троян, България
0670/6 30 270670/6 30 27
0886 702 7080886 702 708
50 000 евро

Поземлен имот от 973 кв.м., ведно с построената къща със застроена площ от 66 кв.м., находящ се в гр.Троян, махала Габърска. В имота има преместваем басейн, открива се панорамна гледка.

Showing 10 results