Ref.N 0184 Продава!!! Къща махала Габърска

5600 Троян, България

Поземлен имот от 973 кв.м., ведно с построената къща със застроена площ от 66 кв.м., находящ се в гр.Троян, махала Габърска. В имота има преместваем басейн, открива се панорамна гледка.

Showing 10 results