ПРОДАВА Парцел- с.Голяма Желязна Ref.№ 0129

Голяма Желязна, България
067063027067063027
08873350870887335087
2.000 лв.

Парцел, находящ се в с.Голяма Желязна с площ от 1.5дка. Парцела се намира  в близост до стадиона на селото.