Ref.№ 0132 ПРОДАВА Парцел в с.Дълбок дол

Дълбок дол, България
067063027067063027
08854929640885492964
4.000 лв.

Имотът се намира в местността "Долен Поник" /над месокомбината/

Площ:2.000 дка.

Начин на трайно ползване :нива