ПРОДАВА Парцел в с.Дълбок дол - Ref.№ 0115

Дълбок дол, България
067063027067063027
08854929640885492964
16.500 лв.

Продава имот в местността "зеревец"

Площ: 8.372 дка.

Начин на трайно ползване : Ливада