ПРОДАЖБИ

с.Голяма Желязна
Продава два поземлени имота  , находящи в с.Голяма Желязна : 1)  ПИ с площ: 951 кв.м., с трайно ...
с.Шипково
Продава се недвижим имот, представляващ: - 1/2  ИДЕАЛНА ЧАСТ от ДВОРНО МЯСТО в квартал 20 -двадес...
с.Ломец
Продава поземлен имот с.Ломец, махала "Друмът" с площ: 576 кв.м. -Трайно предназначение на терит...
гр.Троян
Продава - поземлен имот находящ се в гр.Троян, местност Радова Лъка с площ: 1088 кв.м. -Трайно п...
с.Калейца
0670 6 30 270670 6 30 27
0877 733 5040877 733 504
550 000 лв / без ДДС /
ПИ с идентификатор 35290.8.52 с площ от 6 374 кв.м. се намира в землището на с.Калейца, общ.Троян...
с.Старо село
Продават се два съседни поземлени имота с  обща площ от 1729 кв.м. , находящи се в с.Старо село, ...
гр.Троян
Продава се поземлен имот в гр.троян, местност Присоето с площ: 1010 кв.м. Трайно предназначение н...
гр.Троян
Продава се поземлен имот в гр.Троян , местност Попското с площ: 2300 кв.м. Трайно предназначение ...
гр.Априлци
Продава се Овощна градина / Малини, Касис / от 1.201 декара , находяща се в гр.Априлци , кв.Остре...
Троян
Продава три самостоятелни обекти в сграда с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в ...
гр.Троян
Продава три поземлени имота  в  местността "Расташко" -един до друг , в единия има бунгало. 1)ПИ...
с.Дълбок дол
Продава се недвижим имот с площ  465 кв.м  , находящ се в  с.Дълбок дол, община Троян, област Лов...
с. Момин сбор, област Велико Търново
Продава поземлен имот ( земеделска земя) в землището на село Момин сбор, област Велико Търново с ...
с.Драшкова поляна
Продава поземлен имот , целият с площ 269 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на...
Троян, България
Поземлен имот в гр. Троян, местност Дрянското с площ 3100 кв.м. Начин на трайно ползване – Овощна...
Голяма Желязна, България
Продава Къща в с.Голяма Желязна с РЗП 200 кв.м.,застроена на 100 кв.м  с помощни помещения и приз...
гр.Априлци
Продават се два съседни имота в кв.Острец,гр.Априлци.Единият е с площ от 2283 кв.м-земеделска тер...
гр.Троян
Поземлен имот с площ 1487 кв.м.,урбанизиран
Априлци
Поземлен имот с площ 8 000 кв. м. в гр. Априлци, кв. Видима, местност Попова ливада. Начин на тра...
Априлци
Поземлен имот с площ 10 025 кв. м. в гр. Априлци, кв. Видима, в близост до Балкана - Пейова могил...
разглеждате 1 - 20 от 48 резултата