Земеделска Земя

с.Малиново, общ.Ловеч
0670/6 30 270670/6 30 27
08854929640885492964
Цени при запитване!
Земеделски земи в землището на с. Малиново, общ.Ловеч.
Априлци, България
Земеделска земя в гр. Априлци, местност Букова Могила с площ 4116 кв.м.
Троян, България
Имота е с площ 6 000 кв.м. Намира се в местността Беликов Рът. Начин на трайно ползване: Овощна г...
Showing 3 results