Земеделска Земя

село Голяма Желязна
Продава!!! Поземлен имот в землището на село Голяма Желязна, община Троян. Площ 4558 кв.м. Трайно...
Троян
Продава!!! Два поземлени имота- ливади в гр. Троян, м. Попишка с обща площ 1590 кв. метра. Катего...
с. Чифлик
Продава!!! Поземлен имот в землището на село Чифлик, община Троян. Площ 433 кв.м.  Начин на трайн...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Кючук Саат, площ 892 кв.м., с трайно п...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Кючук Саат, площ 899 кв.м., с трайно п...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в р. Троян, местност Капинчо, площ 1278  кв.м., с трайно пре...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Гърдево, площ 2398  кв.м., с трайно пр...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Равни рът, площ 5624  кв.м., с трайно ...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Трапът , площ 500 кв.м., с трайно пред...
гр.Априлци
Продава поземлен имот - начин на трайно ползване : Ливада, категория на земята при неполивни  усл...
гр.Троян
Продава - поземлен имот находящ се в гр.Троян, местност Радова Лъка с площ: 1088 кв.м. -Трайно п...
гр.Троян
Продава се поземлен имот в гр.троян, местност Присоето с площ: 1010 кв.м. Трайно предназначение н...
гр.Троян
Продава се поземлен имот в гр.Троян , местност Попското с площ: 2300 кв.м. Трайно предназначение ...
гр.Априлци
Продава се Овощна градина / малини, касис / от 1.201 декара , находяща се в гр.Априлци , кв.Остре...
гр.Троян
Продава три поземлени имота  в  местността "Расташко" -един до друг , в единия има бунгало. 1)ПИ...
с. Момин сбор, област Велико Търново
Продава поземлен имот ( земеделска земя) в землището на село Момин сбор, област Велико Търново с ...
Троян, България
Поземлен имот в гр. Троян, местност Дрянското с площ 3100 кв.м. Начин на трайно ползване – Овощна...
с.Малиново, общ.Ловеч
0670/6 30 270670/6 30 27
0877 733 5040877 733 504
Цени при запитване!
Земеделски земи в землището на с. Малиново, общ.Ловеч.
Априлци
Поземлен имот с площ 4215 кв. м. в гр. Априлци, кв. Видима ,овощна градина,не е в регулация.
Априлци, България
Земеделска земя в гр. Априлци, местност Букова Могила с площ 4116 кв.м.
разглеждате 1 - 20 от 22 резултата