Гори

Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Равни рът, площ 5619  кв.м., с трайно ...
Априлци
Поземлен имот с площ 8 000 кв. м. в гр. Априлци, кв. Видима, местност Попова ливада. Начин на тра...
Showing 2 results