Бизнес

село Шипково
0670 6 30 270670 6 30 27
0877 733 5040877 733 504
200 000 евро
Продава!!! Поземлен, урбанизиран имот в село Шипково, община Троян с площ от 2824 кв. метра заедн...
с.Калейца
0670 6 30 270670 6 30 27
0877 733 5040877 733 504
550 000 лв / без ДДС /
ПИ с идентификатор 35290.8.52 с площ от 6 374 кв.м. се намира в землището на с.Калейца, общ.Троян...
Троян, България
0670/630270670/63027
0877 733 5040877 733 504
165 000 евро
Продава се  работеща мелница с швейцарска технология, мелницата е функционираща и има капацитет 3...
Showing 3 results