Подкрепа за семейни предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите (ППК)

1. Цели на процедурата:Процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. 2. Бюджет: 117 514 155 лв. 3. Процент на финансиране: до 85 % Read more…