От 3 май до 23 май 2022 г. ще могат да се подават проекти по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Published by HemusConsult on

Целта на подкрепата е осигуряване на инвестиции в енергийно ефективно оборудване, материали и технологии за предприятията и устойчиво възстановяване на икономиката. Изготвен е подробен списък с активи с определени референтни цени, от който кандидатите могат да избират.

Безвъзмездната финансова помощ ще покрие до 50% от инвестицията по проекта.

Минималната сума за подкрепа е 15 000 лева,а максималната сума на подкрепата за един кандидат е 150 000 лева.

По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия с основна дейност в сектор производство на икономиката, които имат три приключени финансови години (2020, 2019 и 2018).

Допустими дейности : Дейности, насочени към  подобряването на енергийната ефективност в предприятието – придобиване на активи от конкретен списък.

Общият бюджет на процедурата е 136 226 120 лева, което предполага да бъда финансирани поне 1000 предприятия.

Categories: новини