Ref. № 0408 Продава!!! Поземлен имот- нива, село Голяма Желязна, община Троян
0877733504
69 000 лв

Продава!!! Поземлен имот в землището на село Голяма Желязна, община Троян. Площ 4558 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земят: 4. Имота граничи с язовир Сопот!!!

Обща информация

Продажна цена: 69 000 лв
Площ на парцела: 4558

Карта

Подобно имоти

Ref. № 0238 Продава!!! Земеделска земя в гр. Априлци
гр. Априлци
Продажба
Продава!!! Земеделска земя в гр. Априлци
с. Голяма Желязна
Продажба
Продава!!! Поземлени имоти до яз.Сопот, с. Голяма Желязна, община Троян
с. Чифлик
Продажба
Продава!!! Парцел в с. Чифлик. община Троян
Ref. № 0377 Продава!!! Земеделска земя в гр.Троян
гр. Троян
Продажба
Продава!!! Земеделска земя в гр.Троян
Ref. № 0378 Продава!!! Земеделска земя в гр.Троян
гр. Троян
Продажба
Продава!!! Земеделска земя в гр.Троян
Copyright © 2022 Хемус Консулт