Ref. № 0380 Продава!!! Поземлен имот в гр.Троян, обл.Ловеч, м.Троянско поле
Тел: 0877 733 504
488 750 лв
Площ на парцела:
6374

ПИ с идентификатор 35290.8.52 с площ от 6 374 кв.м. се намира в землището на с.Калейца, общ.Троян, обл.Ловеч, м.Троянско поле. Имота е на изхода на гр.Троян, в посока гр.Ловеч, в индустриална зона на града.

Напълно изградена инфраструктура и комуникативност по отношение на транспортна мрежа.

За имота има издедено Разрешение за строеж 142 от 06.10.2021 г. на Предприятие за месодобив и месопреработка.

 • Архитектурно - строителна част на обекта

ПИ с  идентификатор 35290.8.52:

 • Площ от 6 374 кв.м.;
 • Вид територия- урбанизирана;
 • Начин на трайно ползване- друг вид производствен и складов обект;

Технически параметри на застрояаването съгласно инвестиционен проект:

 • Застроена площ- 2 907 кв.м.;
 • Плътност на застрояване- 45,60%;
 • Интензивност на застрояване- 0,46;
 • Озеленена площ- 1 335 кв.м.- 21%

  Предвижда се нова свободностояща промишлена сграда на един етаж в имота. Сградата е разположена успоредно на улицата, като оста към улицата е на 3,0 м. от улично-регулационната линия. Спазени са разстоянията до вътрешните регулационните линии установени с одобрения Подробен устройствен план.

  Достъпът до имота става от улицата, преминаваща по североизточната граница. Има прекарана чиста вода, канализация, изградено пречиствателно съоръжение. Изготвен проект за трафопост и до дни ще бъде доставен и монтиран трафопоста с оборудване без трафомашина.По проект е заложена трафомашина за 620 кw , но оборудването позволява да се увеличи мощността  до 1100 кw.С проекта е създадена организация за приемане на животни

  и извеждане на готовата продукция в най-северната част на имота. Осигурено е автомобилно обхождане на застрояването, включително и за спазване на изискванията на „Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”.

  Осигурени са общо 24 места за паркиране в имота в съответствие с „Наредба №РД-02-20-2/2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии“ и отделно места за паркиране на транспортните средства обслужващи производствения процес. Непосредствено до сградата е паркоместо за хора със затруднено придвижване

  Сградата ще бъде с метална конструкция по конструктивен проект. Основното част от производството е в помещения със светла височина 3,60 м, на кланичната зала височината е 6,50 м, което е наложило и решение с два обема за осигуряване на необходимите помещения. Административно-битовата част на сградата е в североизточната част на сградата със светла височина 2,70 м.

  Подът се топлоизолира с плочи XPS – 6 см., а за хладилните камери повече и се оформя със саморазливна настилка на полиуретан циментова основа. Към стените се оформя холкер от материала на подовата настилка.

  Покривът е скатен с външно водоотвеждане. Покривите се оформят с покривни сандвич панели с дебелина 5 км. Покривът над административно-битовата част и още един метър на югозапад е от панели с пълнеж минерална вата.

  Отводняването на покривите е с олуци с размери 17/15 см. и водосточни тръби с диаметър 10 см. Олуците и водосточните тръби са метални с прахово покритие. На един метър от края на всички скатове се монтират елементи за снегозадържане.

  Пътната настилка в имота е асфалтобетонова за средно натоварване. За площите предвидени за озеленяване е изготвен проект Паркоустрояване и благоустрояване. До трафопоста в южния ъгъл на имота е предвидено място за дизелагрегат.

  В предприятието ще работят общо 49 работника, в т.ч административен персонал.

  За работищите е осигурен санитарен пропуск – отделни съблекални за мъже и жени със душове за измиване между съблекалните за лично и работно облекло.Зоната за административния персонал е с отделен вход/изход.

  В обекта, предвид характера на производството няма да работят работници с увреждания. За потенциални посетители - хора със затруднено придвижване са предвидени рампи с наклон 5% за достъп до входните площадки, входни врати с необходимата ширина, а в офисната зона едната тоалетна е с необходимите габарити съгласно Наредбите за достъпва среда на населението. Продавачът и купувачът дължат комисионна на брокера по договаряне!

 • Цената в евро е 250 000
 • P.S. Цената е без ДДС!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Продажна цена: 488 750 лв
Площ на парцела: 6374

Карта

Подобни имоти

гр. Троян
Наем
Дава под наем!!! Търговско помещение в град Троян
Застроена площ: 170
гр. Троян
Наем
Дава под наем!!! Търговско помещение в град Троян
Застроена площ: 29
гр. Троян
Наем
Дава под наем!!! Офис в град Троян
Застроена площ: 12
гр. Троян
Наем
Дава под наем!!! Офис в град Троян
Застроена площ: 12
Продажба
Продава!!! Къща, находяща се в село Орешак, община Троян
Застроена площ: 1000
Разглеждания:
82

Категории

Copyright © 2022 Хемус Консулт