Имоти

село Горно Трапе
Продава!!! Парцел в село Горно Трапе, община Троян. Площ 2615 кв.м Трайно предназначение на терит...
с. Горно Трапе
0670 6 30 270670 6 30 27
0877 733 5040877 733 504
125 000 евро
Продава четири къщи, една до друга в село Горно Трапе, община Троян. Като: първата е със за...
с. Орешак
Продава!!! Парцел в село Орешак, община Троян. Топ локация!!! Подхоящ за хотел или къща за гости....
с. Шипково
Целият парцел е с площ от 530 кв.м като включва: Двуетажна, еднофамилна къща със застроена площ о...
с. Скандалото
Продава!!! Поземлен имот в село Скандалото, община Априлци. Площ 1340 кв.м. Трайно предназначение...
село Голяма Желязна
Продава!!! Поземлен имот в землището на село Голяма Желязна, община Троян. Площ 4558 кв.м. Трайно...
Троян
Продава!!! Два поземлени имота- ливади в гр. Троян, м. Попишка с обща площ 1590 кв. метра. Катего...
село Шипково
0670 6 30 270670 6 30 27
0877 733 5040877 733 504
200 000 евро
Продава!!! Поземлен, урбанизиран имот в село Шипково, община Троян с площ от 2824 кв. метра заедн...
с. Чифлик
Продава!!! Поземлен имот в землището на село Чифлик, община Троян. Площ 433 кв.м.  Начин на трайн...
Орешак
Продава два урбанизирани, съседни имота в село Орешак, община Троян. Лице към асфалтов път. Начин...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Кючук Саат, площ 892 кв.м., с трайно п...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Кючук Саат, площ 899 кв.м., с трайно п...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в р. Троян, местност Капинчо, площ 1278  кв.м., с трайно пре...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Гърдево, площ 2398  кв.м., с трайно пр...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Равни рът, площ 5619  кв.м., с трайно ...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Равни рът, площ 5624  кв.м., с трайно ...
Троян
Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Трапът , площ 500 кв.м., с трайно пред...
гр.Априлци
Продава поземлен имот - начин на трайно ползване : Ливада, категория на земята при неполивни  усл...
гр.Троян
Продава се самостоятелен обект в три етажна сграда ,без асансьор,  намиращ се на ет.3, с площ : 1...
с.Дойренци
0670 6 30 270670 6 30 27
0877 733 5040877 733 504
4000 лв / без ДДС /
Отдава под наем  складов обект- поземлен имот с.Дойренци, с площ 5820 кв.м..В двора има собствен ...
разглеждате 1 - 20 от 72 резултата