Ref : N 0409 Продава!!! Поземлен имот- урбанизиран, село Скандалото, община Априлци

с. Скандалото

Продава!!! Поземлен имот в село Скандалото, община Априлци. Площ 1340 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) . Имота граничи с асфалтов път.

20221102_135838.jpg 4 седмици ago
20221102_135817.jpg 4 седмици ago
20221102_135801.jpg 4 седмици ago
20221102_135748.jpg 4 седмици ago
Showing 4 results