Ref : N 0407 Продава!!! Поземлен имот- ливада, в гр. Троян, м. Попишка

Троян

Продава!!! Два поземлени имота- ливади в гр. Троян, м. Попишка с обща площ 1590 кв. метра. Категория: 6. Двата имота са един до друг. Продават се заедно!