Ref : N 0405 Продава!!! Поземлен имот- ливада, в село Чифлик, община Троян

с. Чифлик

Продава!!! Поземлен имот в землището на село Чифлик, община Троян. Площ 433 кв.м.  Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия: 8 Имота се намира до асфалтов път, до хотел "Фея"

20220913_150502.jpg 1 месец ago
20220913_150439.jpg 1 месец ago
20220913_150448.jpg 1 месец ago
20220913_150353.jpg 1 месец ago
20220913_150338.jpg 1 месец ago
20220913_150312.jpg 1 месец ago
20220913_150227.jpg 1 месец ago
20220913_150247.jpg 1 месец ago
20220913_150152.jpg 1 месец ago
20220913_150034.jpg 1 месец ago
20220913_145924.jpg 1 месец ago
20220913_150047.jpg 1 месец ago
20220913_150051.jpg 1 месец ago
20220913_150109.jpg 1 месец ago
20220913_150140.jpg 1 месец ago
Showing 15 results