Ref : N 0383 Продава!!! Поземлен имот в гр.Троян, общ. Троян, обл.Ловеч, местност Радова Лъка

гр.Троян

Продава - поземлен имот находящ се в гр.Троян, местност Радова Лъка с площ: 1088 кв.м.

-Трайно предназначение на територията: Земеделска

Начин на трайно ползване : Овощна градина, Категория на земята : 4

и

  • поземлен имот с площ: 1500 кв.м.

  • Трайно предназначение на територията: Земеделска

Начин на трайно ползване : Овощна градина, Категория на земята : 4

Имотите са един до друг, продават се заедно, граничат с главен асфалтов път. Няма ток и вода.

 

 

20220723_152850.jpg 3 месеца ago
20220723_152536.jpg 3 месеца ago
20220723_152622.jpg 3 месеца ago
20220723_152629.jpg 3 месеца ago
20220723_152714.jpg 3 месеца ago
20220723_152844.jpg 3 месеца ago
20220723_152737.jpg 3 месеца ago
Showing 7 results