Ref : N 0379 Продава!!! Два съседни поземлени имота в с.Старо село, общ.Троян, обл.Ловеч

с.Старо село

Продават се два съседни поземлени имота , находящи се в с.Старо село:

  1. Поземлен имот с площ: 1338 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Незастроен имот за жилищни нужди.
  2. Поземлен имот  с площ:  391 кв.м., трайно предназначение на територията  : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Незастроен имот за жилищни  нужди. Продават се заедно, граничат с две съседни улици и с лице на главен път , в близост до язовир Сопот. Няма партида за ток и вода.
20220210_144919.jpg 3 седмици ago
20220210_150029.jpg 3 седмици ago
20220210_150035.jpg 3 седмици ago
20220210_150045.jpg 3 седмици ago
20220210_150251.jpg 3 седмици ago
20220210_150015.jpg 3 седмици ago
20220210_145955.jpg 3 седмици ago
20220210_145155.jpg 3 седмици ago
20220210_145159.jpg 3 седмици ago
20220210_144818.jpg 3 седмици ago
20220210_144725.jpg 3 седмици ago
20220210_144749.jpg 3 седмици ago
Showing 12 results