Ref : N 0379 Продава!!! Два съседни поземлени имота в с.Старо село, общ.Троян, обл.Ловеч

с.Старо село

Продават се два съседни поземлени имота с  обща площ от 1729 кв.м. , находящи се в с.Старо село, в близост до център и на 5 км. от язовир  Сопот :

  1. Поземлен имот с площ: 1338 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Незастроен имот за жилищни нужди.
  2. Поземлен имот  с площ:  391 кв.м., трайно предназначение на територията  : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Незастроен имот за жилищни  нужди. Продават се заедно, граничат с две съседни улици и с лице от 25 м. на главен път . Няма партида за ток и вода.В имота  има  16 ореха , 2 вишни.
20220917_114627.jpg 2 месеца ago
20220821_150349.jpg 2 месеца ago
20220917_114654.jpg 2 месеца ago
20220917_114707.jpg 2 месеца ago
20220917_114907.jpg 2 месеца ago
20220917_114918.jpg 2 месеца ago
20220917_114622.jpg 2 месеца ago
20220917_114642.jpg 2 месеца ago
20220917_115243.jpg 2 месеца ago
20220917_115201.jpg 2 месеца ago
20220917_115019.jpg 2 месеца ago
20220917_115006.jpg 2 месеца ago
20220917_114951.jpg 2 месеца ago
20220917_114940.jpg 2 месеца ago
20220917_114925.jpg 2 месеца ago
Showing 15 results