Ref : N 0371 Продава!!! Къща в с.Дълбок дол

с.Дълбок дол

Продава се недвижим имот с площ  465 кв.м  , находящ се в  с.Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, ведно с построените  в имота  двуетажна паянтова жилищна сграда  със застроена площ 75 кв.м. и стопански постройки .Има партида за ток и вода. - и незастроен имот за жилищни нужди с площ 104 кв.м

20220329_132527.jpg 8 месеца ago
20220329_132537.jpg 8 месеца ago
20220329_133356.jpg 8 месеца ago
20220329_133326.jpg 8 месеца ago
20220329_133312.jpg 8 месеца ago
20220329_132611.jpg 8 месеца ago
20220329_132554.jpg 8 месеца ago
20220329_132542.jpg 8 месеца ago
20220329_132420.jpg 8 месеца ago
20220329_132354.jpg 8 месеца ago
20220329_132448.jpg 8 месеца ago
Showing 11 results